Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Institut Français de Thessalonique, Francophonie 2016

Deux ateliers, une journée très créative, des enfants heureux !
Ce matin, c'est déjà hier, la 5ème et 6ème classe francophone de la 3ème école primaire de Kilkis ont visité l'Institut Français de Thessalonique.
Au cadre des manifestations culturelles autour de la Francophonie, on a suivi deux ateliers très intéressants.
Atelier dessin: comment on utilise la couleur et ce qu'elle exprime aux BD.
Atelier figurine: comment créer des figurines pour les dessins animés.
Les élèves ont discuté, ont appris et finalement ont créé des choses fantastiques!
Bandes Dessinées et figurines vraiment extaordinaires!!!

On est arrivé

Δυο ατελιέ, μια δημιουργική ημέρα, ευτυχισμένα παιδιά!
Σήμερα το πρωί, η πέμπτη και έκτη τάξη του 3ου Δημοτικού Σχ. Κιλκίς επισκέφθηκαν το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τη Γαλλοφωνία, παρακολουθήσαμε δυο ατελιέ πολύ ενδιαφέροντα.
Aτελιέ σκίτσο: πώς να χρησιμοποιούμε το χρώμα και τι αυτό εκφράζει στα κόμικ.
Ατελιέ φιγούρες: πώς να δημιουργούμε φιγούρες για τα κινούμενα σχέδια.
Οι μαθητές συζήτησαν, έμαθαν και τελικά δημιούργησαν υπέροχα πράγματα!
Κόμικ και φιγούρες πραγματικά εξαιρετικά!!!


Nos créations

On part, à l'année prochaine!

Merci beaucoup Despoina de cette jolie image!
Je te souhaite que tu sois toujours heureuse comme hier matin! Tu nous rends tous plus riches!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου