Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Bon mois de novembre !

Bon mois à tout le monde !
À la fin de ce mois, le 30 novebre aura lieu à Paris la conférence de l'ONU, la COP21, sur le climat.
Le moment d'une grande décision arrive et tous et toutes, petits ou grands doivent s'engager en faveur du climat. Unissons tous notre voix et nos forces pour reclamer et revendiquer une planète saine !
Disons NON au changement climatique !


Καλό μήνα !
Στο τέλος αυτού του μήνα, στις 30 Νοεμβρίου, για θα γίνει στο Παρίσι η διάσκεψη του Ο.Η.Ε, η COP21, για το κλίμα. Η στιγμή μιας μεγάλης απόφασης φτάνει και όλες και όλοι, μικροί και μεγάλοι πρέπει να δεσμευτούν για την προστασία του κλίματος. Ας ενώσουμε όλοι τη φωνή και τις δυνάμεις μας για να απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε ένα υγιή πλανήτη !
Ας πούμε ΟΧΙ στην κλιματική αλλαγή !

Στην ηλεκτρονική γαλλική εφημερίδα για παιδιά 1jour1actu μπορείτε να δείτε κάποια ενδιαφέροντα βιντεο : http://1jour1actu.com/planete/1jour1actu-sengage-pour-le-climat-22209/Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου