Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

SEMAINE INTERNATIONAL DE LA FRANCOPHONIE 15-22 MARS ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ 15-22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

LA FRANCOPHONIE partout au monde ! Η ΓΑΛΛΟΦΩΝΊΑ παντού στον κόσμο !Ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας (Organisation International de la Francophonie) ιδρύεται στις 20 Μαρτίου 1975 στο Παρίσι. Αποτελείται από 57 κράτη-μέλη που επέλεξαν να προσχωρήσουν στην καταστατική τoυ Χάρτα και 20 κράτη παρατηρητές. Ο Οργανισμός έχει σαν σκοπό την προώθηση δράσεων σε όλο τον κόσμο για την εξάπλωση της γαλλικής γλώσσας και των αξιών των οποίων αυτή  είναι φορέας.
Οι στόχοι του Οργανισμού αποτυπώνονται στο σύνθημα και τη σημαία που έχει υιοθετήσει :
ÉGALITÉ, COMPLÉMENTARITÉ, SOLIDARITÉ  ΙΣΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΗΛΟΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Η σημαία, ένας κύκλος από πέντε χρώματα όσα και οι ήπειροι στις οποίες ομιλούνται τα Γαλλικά.


Πραγματικά, η γαλλική γλώσσα είναι η μόνη μαζί με τ'αγγλικά που ομιλείται παντού στον κόσμο και στις πέντε ηπείρους ! Όπως και η αγγλική, η γαλλική γλώσσα παραμένει γλώσσα εργασίας των διεθνών οργανισμών στην Ευρώπη καθώς και στην Αφρική. Η γαλλική  είναι η μητρική γλώσσα περίπου 85 εκατομμυρίων ανθρώπων (11η στον κόσμο) ενώ πάνω από 250 εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη μιλούν τα γαλλικά σαν πρώτη ή δεύτερη ξένη γλώσσα.
Παρούσα και στις πέντε ηπείρους, η Γαλλοφωνία αποτελείται από ένα μωσαϊκό λαών, οι οποίοι πέρα από τις διαφορές τους, τρέφουν μια κοινή πολιτική και πολιτιστική φιλοδοξία : να δημιουργούν αληθινά κράτη δικαίου και να προάγουν τη γλωσσική και πολιτιστική ποικιλία. Η κοινή γλώσσα ενώνει και μεταφέρει αξίες καθώς και μήνυμα οικουμενικότητας και δημοκρατίας.

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ
Στις 26 Οκτωβρίου 2004 η Ελλάδα συνάντησε την μεγάλη οικογένεια και έγινε συνεργαζόμενο μέλος της Οργάνωσης. Η χώρα μας έγινε το 54 πλήρες μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Γαλλοφωνίας τον Σεπτέμβριο του 2006, κατά την Διυπουργική Διάσκεψη της Γαλλοφωνίας, στο Βουκουρέστι, στην οποία παρευρέθηκε ο τότε Έλληνας υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γιάννης Βαλινάκης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου