Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Voilà l'alphabet français !

Pour apprendre les débutants et pour réviser les plus grands !
Les lettres sont les mêmes que celles de l'alphabet anglais mais la prononciation change.
Un peu d' ATTENTION !!!

Alors, allons-y, c'est facile !

Για να μαθαίνουν οι αρχάριοι και για να κάνουν επανάληψη οι μεγαλύτεροι!
Τα γράμματα είναι ίδια με του αγγλικού αλφάβητου αλλά η προφορά αλλάζει.
Λίγο ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Πάμε, λοιπόν, είναι εύκολο !

Écoutons et regardons des vidéos pour apprendre en s'amusant !
Ας δούμε κι ας ακούσουμε τα παρακάτω βιντεο για να μαθαίνουμε διασκεδάζοντας !
Στην παρακάτω γαλλική εκπαιδευτική ιστοσελίδα θα βρεις την αλφαβήτα και τους ήχους των γραμμάτων μέσα από παιχνίδια !
http://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/lecture-son-a.phpΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου