Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

LES ADJECTIFS POSSESSIFS (singulier) / ΤΑ ΚΤΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ (ενικός)

En français les adjectifs possessifs se placent toujours devant les noms. Si il y a un possessseur qui a une chose ( ou une personne) l'adjectif indique qui est le possesseur (moi, toi ou lui,elle) et en même temps le genre du nom. Si le possesseur a plusieurs choses on a un seul adjectif pour tous les deux genres. Adjectifs et noms s'écrivent avec s

Στα γαλλικά τα κτητικά επίθετα μπαίνουν πάντα μπροστά από τα ουσιαστικά. Αν υπάρχει ένας κτήτορας (ιδιοκτήτης) ο οποίος έχει ένα πράγμα ( ή πρόσωπο) το επίθετο δηλώνει ποιός είναι ο κάτοχος (εγώ, εσύ, αυτός ή αυτή) και συγχρόνως το γένος του ουσιαστικού. Αν ο ιδιοκτήτης είναι ένας αλλά έχει πολλά πράγματα τότε έχουμε ένα μόνο επίθετο και για τα δυο γένη.Επίθετο και ουσιαστικό γράφονται με ς

MOI :  mon (+ αρσ. ουσιαστικό) / ma (+ θηλ. ουσιαστικό)  mes (+ oυσ. στον πληθυντικό)
TOI :   ton (+ αρσ. ουσιαστικό) /  ta (+ θηλ. ουσιαστικό)      tes   (+ ουσ. στον πληθυντικό)
LUI/ELLE :  son (+αρσ. ουσιαστικό)  sa (+ θηλ. ουσιαστικό)   ses  (+ουσ. στον πληθυντικό)Πήγαινε στον ιστότοπο και πάτα πάνω στη εικόνα για να δεις και ν'ακούσεις τα επίθετα :
http://elcondefr.blogspot.com.es/2014/02/les-adjectifs-possessifs_21.html

Δες και το παρακάτω βίντεο

   
   

                                                       
                                                      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου