Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

La négation (simple) / H άρνηση

La négation 

Sujet + NE + Verbe + PAS
Υποκείμενο + NE + Ρήμα + PAS
ex.  J'aime les maths
Je n'aime pas les maths

Regardez cette vidéo
το βίντεο βρέθηκε εδώ

Et ces deux vidéos avec J'aime / Je n'aime pas


Cliquez ici pour une exercice
Πατήστε πάνω σε κάθε λέξη για να βάλουμε την πρόταση στη σειρά και μετά στα δεξιά για να την ακούσουμε. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου