Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Indiquer le chemin

Arthur et Lilou 2
Unité 2

Leçon 1  Tu habites où?
Ma ville
Demander et indiquer le chemin / Ρωτώ και δείχνω τον δρόμο


Pardon, excusez-moi...
Verbes: aller, traverser, tourner, continuer, prendre
source de l'image ici
merci beaucoup Ioanna!

Lexique, cliquez sur l'image
Όλα όσα χρειαζόμαστε!
Όταν θέλετε να περάσετε σε άλλη ενότητα πατάτε το χέρι

Verbe aller (3ème groupe)

Écoutez cette vidéo

Les directions

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου