Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Que veut dire le Jeudi Saint chez les croyants?


Le Jeudi Saint, surtout connu par les profanes pour la tradition du lavement des pieds, recouvre aussi toute une symbolique chez les croyants, liée au parcours de Jésus avant sa crucifixion. Ce jeudi précédant Pâques est relié à l'épisode de la Cène, ce dernier repas vécu par le Christ  avec ses apôtres. Un moment traduisant à la fois, pour les chrétiens, "un geste d'adieu" et une preuve de "don de soi", précise le site spécialisé Aleteia. Quant au lavement des pieds, il fournit chaque année à travers des images fortes, une idée de "miséricorde" divine.
Εn savoir plus

Μεγάλη Πέμπτη: οι συμβολισμοί του Μυστικού Δείπνου

Μεγάλη Πέμπτη
 το Θείο Δράμα φτάνει στην κορύφωσή του. Ο Ιησούς παραθέτει στην Ιερουσαλήμ το Μυστικό Δείπνο στους μαθητές του και ο Ιούδας τον προδίδει. Το νόημα του Μυστικού Δείπνου είναι οι δύο όψεις της αγάπης, η χαρά και η λύπη, το φως και το σκοτάδι. Η αγάπη του Χριστού προς τους μαθητές του και τον άνθρωπο φέρνει τη λύτρωση από τα πάθη. Η αγάπη όμως του Ιούδα προς τα τριάκοντα αργύρια είναι καταστροφική και τον οδηγεί από το φως στο σκοτάδι.
Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου