Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

"L'Or bleu"!

Ο μπλε Χρυσός!

C'est l'été, il fait très chaud, on a besoin de l'eau!
Mais ATTENTION!!!
On gaspille très souvent et sans raison cet "Or bleu"!
Réflechissons-y un peu à l'occasion de ce court-métrage.

Είναι καλοκαίρι, κάνει πολλή ζέστη, χρειαζόματε το νερό!
Αλλά όμως ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Σπαταλούμε πολύ συχνά και χωρίς λόγο αυτόν τον "μπλε Χρυσό"!
Ας το ξανασκεφτούμε με αφορμή αυτή τη μικρή ταινία!


L'OR BLEU
Court métrage sur le thème de l'eau, réalisé dans le cadre de la Coopération Décentralisée entre la Commune de Mondonville (France) et les Communes de Kolokolo, Mondon, Moussodougou et diamon (Burkina Faso).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου