Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

BONNE RENTRÉE 2015 !

    Bonne semaine et bonne rentrée à tous les enseignants et les élènes du monde !


Après un été difficile pour notre pays on reprend tous, petits et grands, la route pour l'école, la route vers la connaissance et la joie d'apprendre avec des amis, des copains. On se sent privilégié parce que on a ce petit "luxe" par rapport aux autres enfants et enseignants qui se trouvent dans la rue de l'éxil, chassés par la guerre ou la pauvreté.
Alors, mes enfants, proffitez-en de ce "cadeau" et capturez tous les moments pour avoir une année scolaire pleine de créativité et des experiences fécondes !

Καλή εβδομάδα και καλή σχολική χρονιά σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του κόσμου !


Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι για τη χώρα μας, ξαναπαίρνουμε όλοι, μικροί και μεγάλοι, το δρόμο για το σχολείο, το δρόμο για τη γνώση και τη χαρά της μάθησης μαζί με φίλους , με συμμαθητές. Αισθανόμαστε ευνοημένοι γιατί έχουμε αυτή τη μικρή "πολυτέλεια" σε σχέση με άλλα παιδιά και δασκάλους που βρίσκονται στο δρόμο της προσφυγιάς, κυνηγημένοι από το πόλεμο ή την φτώχεια.
Λοιπόν, παιδιά μου, επωφεληθείτε απ'αυτό το "δώρο" και αρπάξτε κάθε στιγμή για να έχετε μια χρονιά γεμάτη δημιουργικότητα και γόνιμες εμπειρίες !

3 σχόλια: