Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Francophonie 2017, Institut Français de Salonique

20 mars, Bonne fête de Francophonie et bon printemps!
20 Μαρτίου, Χρόνια μας πολλά, καλώς ήρθες Άνοιξη!


Jeudi, le 16 mars, la 6me classe francophone de la 7me et 9me école primaire de Kilkis ont visité l'Institut Français de Salonique pour fêter la Francophonie.
Cette année on a assisté à un atelier très intéressant! Après avoir fait un bon voyage à quelques pays francophones (France, Belgique, Suisse, Canada, Côte d'Ivoire, Sénégal), on a appris à créer notre propre carte postale!
Peinture, collage, quelques phrases et surtout l'imagination des élèves ont vraiment fait de petits miracles!
Aujourd'hui, à la 9me école, on a créé nos affiches avec les cartes postales et on a mangé bien sûr des croissants!

On est arrivé!
A l'année prochaine mes enfants!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου