Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Qu'est-ce que tu portes ?

 Même un peu en retard...
Pour mes élèves de la 3ème école primaire et notre projet: "Le Français est partout".
Pour vous ça sera une révision.

Έστω και λίγο καθυστερημένα...
Για τους μαθητές μου  του 3ου Δημοτικού και το πρόγραμμά μας: "Τα Γαλλικά είναι παντού".
Για σας θα είναι απλώς μια επανάληψη.

Les vêtements et la mode

Cliquez sur l'image / πατήστε στην εικόνα

Regardez et écoutez cette vidéo


Cliquez sur l'image


Le verbe porter = φορώ (και όχι μόνο)

Le verbe mettre = βάζω

Οι εικόνες των ρημάτων είναι από το pinterest

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου