Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

Jouer ou Faire ?

Copains, copines 1
Leçon 6


Παίζω ή κάνω ; 
Όποιο ρήμα κι αν διαλέξω πρέπει να θυμάμαι πως ακολουθείται από συγκεκριμένα άρθρα και αμέσως μετά από το άθλημα ή το παιχνίδι.

Attention mes enfants: verbe JOUER + à la / au / à l' / aux + jeu(x)

Je joue + à la marelle (jeu féminin > παιχνίδι θηλ. γένους)
Tu joues + au foot / au tennis (jeu masculin > παιχνίδι αρσ. γένους)
Elle joue + à l' élastique (jeu masculin ou féminin commençant par un voyelle ou h > παιχνίδι αρσ. ή 
θηλυκού γένους που αρχίζει από φωνήεν ή h)
Il joue + aux cartes (jeu au pluriel > παιχνίδι στον πληθυντικό = παίζει χαρτιά )


On joue...Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να κάνουμε μια ασκησούλα
Cliquez sur l'image


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου