Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Après l'école

Copains, copines 1
Leçon 6

Et toi qu'est-ce que tu fais après l'école ?Et voilà le verbe Faire ( το ρήμα κάνω)
Attention !  Je fais + du/de la/de l' + sport 
Cliquez sur limage  /  Πατήστε πάνω στην εικόνα για να γνωρίσουμε περισσότερα αθλήματα


Faire + du + sport masculin (άθλημα αρσ. γένους) >Je fais du karaté
Faire + de la + sport féminin (άθλημα θηλ. γένους)> Je fais de la danse
Faire + de l' + sport commençant par voyelle ou h (άθλημα αρσ. ή θηλ. γένους που αρχίζει από φωνήεν ή το γράμμα h )>Je fais de l'équitation (=κάνω ιππασία)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου